Dehonit pro klavíry a piána

Kolíčky Dehonit

DESKY DEHONIT PRO KOLÍČNÍKY

Technické znaky
DEHONIT odpovídá DIN 7707 resp. DIN 68 705. Používají se jen vyzkoušené, prvotřídní dýhy z buku lesního (Fagus silvatica). Lepení se provádí speciální fenolovou pryskyřicí a odpovídá AW 100.

Kvality
Pro výrobu klavírů jsme vyvinuli speciální kvality, viz níže. Tyto se osvědčily v mnoha tisících nástrojů v zahraničí. Navíc vyhotovujeme na přání našich zákazníků speciální kvality.

Originál DEHONIT

 • B 785
 • cca 6 vrstev na cm
 • specifická hmotnost 0,8-0,85 g/cm3

Kvalita "DERBY"

 • B 775
 • cca 5 vrstev na cm
 • specifická hmotnost 0,7-0,75 g/cm3

 

 • Vlhkost: cca 8%
 • Povrch: lisovaný lesklý, nebroušený
 • Formáty: fixní formáty dle Vašich přání do délky 2400 mm a šířky 1200 mm
 • tloušťka: 30 - 50 mm
 • speciální formáty na vyžádání
 • Tolerance: délka a šířka +/- 2 mm
 • tloušťka +/- 1 mm
 • Rigidity: Ball-thrust hardness - DIN 53 456 - 20 N/mm2
  Compressive strength - DIN 53 456 - 85 N/mm2
 • Temperature expansion: 6 x 10-6 mm/mmxK

Skladování
Desky skladujte v uzavřené místnosti s pokud možno konstantní vlhkostí vzduchu (ne více než 60%). Neskladujte přímo na podlaze nebo vnější stěně. Stohujte na sebe naplocho na rovné podložce. Vrchní desku je třeba zakrýt.

Zpracování
Pro racionální zpracování se doporučují nástroje z tvrdého kovu.

Kontrola kvality
Kontrole kvality věnujeme zvláštní pozornost. Během celé výroby se jednotlivé výrobní stupně kontrolují a materiál zkouší v naší laboratoři z hlediska potřebných vlastností.

Výsledek testu materiálu pro kolíčníky

Použité vrtáky:
DIN 338 s řezáním vpravo, pro materiály tvořící dlouhé třísky s válcovou stopkou

Důležité: Třísky nesmí být spálené (černé nebo tmavohnědé barvy).

Vrtačka s rovnoměrně regulovaným posuvem.

Výsledek: Originální kvalita "DEHONIT"

 • Specifická hmotnost 0,85
 • Otáčky vrtačky: 1.800 - 2.000 / min.
 • Doba vrtání na otvor: cca 2 s
 • Posuv: 0,6 mm na otáčku
 • Průměr vrtáku: 6,4 mm
 • Ladicí hřebík: 6,9 průměr x 64 mm
 • Výška ladicího hřebíku: 21,5 mm nad licí deskou

Ladicí hřebík zatlačen, ne zaražen.

Dosažená hodnota po zatlačení ladicího hřebíku 190-200 Kp
Dosažená hodnota po obrábění a ladění 110-130 Kp

Výsledek: kvalita "DERBY"

 • Specifická hmotnost 0,7-0,75
 • Otáčky vrtačky: 1.800 - 2.000 / min.
 • Doba vrtání na otvor: cca 3 s
 • Posuv: 0,4 mm na otáčku
 • Průměr vrtáku: 6,1 mm
 • Ladicí hřebík: 6,9 průměr x 64 mm
 • Výška ladicího hřebíku: 21,5 mm nad licí deskou

Ladicí hřebík zatlačen, ne zaražen.

Dosažená hodnota po zatlačení ladicího hřebíku 180-190 Kp
Dosažená hodnota po obrábění a ladění 110-130 Kp

Poté bychom chtěli upozornit na 2 důležité body:

 1. K dosažení srovnatelných hodnot při dodatečné kontrole musí být bezpodmínečně zvoleny stejné kontrolní a pracovní metody. V opačném případě získáte velmi velké odchylky.
 2. Po provedených zkouškách byl s oběma kvalitami proveden další test. Častým otáčením ladicího hřebíku v obou směrech bylo simulováno opakované dolaďování klavíru s následujícím výsledkem:

Originální kvalita "DEHONIT": Počáteční hodnoty se minimálně změnily.
Kvalita "DERBY": Hodnoty se snížily o více než 50%

Dbejte různých průměrů vrtaných otvorů. Prvotřídní kvalita a specifická hmotnost jsou pro dobrou ladičku velmi podstatné.

 

 

 

 

TOPlist
CNW:Counter